Važni koraci prema Dunavskoj strategiji za odgovorno istraživanje i inovacije

Vrlo odgovoran i važan cilj formiranja i provedbe Dunavske strategije za odgovorno istraživanje i inovacije (RRI) zahtijeva radnu grupu stručnjaka i partnera s različitim iskustvom, kako bi stvorili prve korake prema konačnom cilju. To se mora kombinirati s konkretnim alatima za odgovorno istraživanje i inovacije za usvajanje STIR metode.
Drugi transnacionalni sastanak, kao i sastanak Upravnog odbora projektnih partnera održan je u Sarajevu. Bh. partner Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA bila je domaćin sastanka 30. i 31. maja 2017. godine. Svi partneri su sudjelovali na sastanku, te razmjenom zajedničkih iskustavai učinili važne korake za ostvarivanje rezultata projekta – razvoj RRI strategije (odgovorno istraživanje i inovacije) i alata za prilagodbu STIR metode.
Izazovan, intenzivan i iznimno važan projekt kao D-STIR može biti potpuno uspješan samo uz snažnu saradnju i komunikaciju između svih partnera. To se također jasno vidjelo na drugom transnacionalnom sastanku i sastanku Upravnog odbora D-STIR projekta održanog u Sarajevu. Projekt se može oblikovati na odgovoran način, "za društvo i sa društvom" i prema svim ciljevima i rezultatima samo onda kada je konzorcij partnera jedinstven i dijeli zajedničku težnju za uspjeh.
Na drugom transnacionalnom sastanku organizirane su i grupne sesije na kojima su svi partneri izložili analizu konteksta lokalnih i dunavskih problema i izazova u području odgovornih inovacija. To su važni koraci prema konačnoj strategiji za odgovorno istraživanje i inovacije koja će predstavljati zajedničku viziju za poboljšanje institucionalnih i infrastrukturnih okvirnih uvjeta za RRI.
Konzorcij partnera, također, predviđa radionicu za izgradnju kapaciteta koja će se održati u Szegedu u Mađarskoj u julu 2017. godine. Ova intenzivna radionica pridonijet će izgradnji kapaciteta aktera za istraživanje i inovacije na Dunavskom području. Radionica će biti moderirana i vođena od strane prof. dr. Erika Fishera, kreatora STIR metodologije i vanjskog stručnjaka mađarskog partnera Prvo mađarsko udruženje za odgovornu inovativnost - FHRIA. Za više informacija o D-STIR projektu, molimo posjetite: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-stir
Kontakt:
Nina Irimia, Jugoistočna regionalna razvojna agencija (Rumunija)
Vodeći partner
24th Anghel Saligny St., 810118 Braila, Rumunija
e-mail: nina.irimia@adrse.ro, tel: +421 0239 611 086

Anamarija Kamin, Razvojni centar Srce Slovenije (Slovenija)
Kordinator za komunikacije
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenija
e-mail: anamarija.kamin@razvoj.si, tel: +386 1 896 27 17

Partneri D-STIR projekta:
- Jugoistočna regionalna razvojna agencija (Rumunija)
- Cassovia Life Sciences (Slovačka)
- Prvo mađarsko udruženje za odgovornu inovativnost (Mađarska)
- ELI-HU istraživanje i razvoj (Mađarska)
- Razvojni centar Srce Slovenije (Slovenija)
- Institut fizike Češke akademije nauka (Češka Republika)
- Nacionalni institut fizike, istraživanja i razvijanja nukleranog inžinjeringa Horia Hulubei (Rumunija)
- Bwcon GmbH (Njemačka)
- Regionalna vlada okruga Csongrád (Mađarska)
- Centralni bohemijski inovacijski centar (Češka Republika)
- Razvojna agencija Srce Istre (Hrvatska)
- Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (Bosna i Hercegovina)
- Ilfov okrug (Rumunija)
- Košice samoupravni region (Slovačka)
- Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo (Bosna i Hercegovina)