Sektor za infrastrukturu

Sektor za infrastrukturu vrši poslove koji se odnose na: izradu faze infrastrukture u okviru razvojnih i provedbenih planova, učestvovanje u izradi izvoda iz razvojnih planova i definisanje elemenata odnosa razvojnih i provedbenih planova, učestvovanje u izradi i praćenje provođenja srednjoročnih i godišnjih planova prostornog uređenja i društvenog plana, obezbjeđivanje i koordinacija izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja, saradnju pri izradi propisa, normativa, standarda, kriterija i metodoloških osnova, obezbjeđivanje koordinacije sa subjektima planiranja pri definisanju polaznih osnova i tokom izrade razvojnih i provedbenih planova, srednjoročnih i godišnjih planova prostornog uređenja i društvenih planova, učestvovanje u izradi stručno-tehničkih poslova nosioca pripreme razvojnih i provedbenih planova, izradi programa aktivnosti i odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, učestvovanje u obradi lokacija i predmeta za davanje stručnih rješenja, izradu tehničke dokumentacije do nivoa glavnih projekata i obezbjeđivanje projektantskog nadzora i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za infrastrukturu i direktora Zavoda.

U okviru Sektora za infrastrukturu obrazovane su unutrašnje organizacione jedinice:

a) Služba za saobraćaj;

b) Služba za hidrotehniku;

c) Služba za energetiku i

d) Služba za prostorno planiranje infrastrukture.

Služba za saobraćaj vrši poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi izvoda iz razvojnih planova i definisanje elemenata odnosa razvojnih i provedbenih planova, učestvovanje u izradi i praćenje provođenja srednjoročnih i godišnjih planova prostornog uređenja i društvenog plana, obezbjeđivanje i koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda, kriterija i metodoloških osnova, obezbjeđivanje koordinacije sa subjektima planiranja pri definisanju polaznih osnova i tokom izrade razvojnih i provedbenih planova, srednjoročnih i godišnjih planova, stručno-tehničke poslove nosioca pripreme razvojnih i provedbenih planova i izradu programa aktivnosti, odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, učestvovanje u obradi lokacija i predmeta za davanje stručnih mišljenja, izradu tehničke dokumentacije do nivoa glavnih projekata u oblasti saobraćaja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za infrastrukturu i direktora Zavoda.

Služba za hidrotehniku vrši poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi izvoda iz razvojnih planova i definisanja elemenata odnosa razvojnih i provedbenih planova, učestvovanje u izradi i praćenje provođenja srednjoročnih i godišnjih planova prostornog uređenja i društvenog plana, obezbjeđenje i koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda, kriterija i metodoloških osnova, obezbjeđenje koordinacije sa subjektima planiranja pri definisanju polaznih osnova tokom izrade razvojnih i provedbenih planova, srednjoročnih i godišnjih planova prostornog uređenja i društvenih planova, učestvovanje u izradi stručno-tehničkih poslova nosioca pripreme razvojnih i provedbenih planova, izradi programa aktivnosti i odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, učestvovanje u obradi lokacija i predmeta za davanje stručnih rješenja, izradu tehničke dokumentacije do nivoa glavnih projekata i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za infrastrukturu i direktora Zavoda.

Služba za energetiku vrši poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi izvoda iz razvojnih planova i definisanja elemenata odnosa razvojnih i provedbenih planova, učestvovanje u izradi i praćenje provođenja srednjoročnih i godišnjih planova prostornog uređenja i društvenog plana, obezbjeđenje i koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda, kriterija i metodoloških osnova, obezbjeđenje koordinacije sa subjektima planiranja pri definisanju polaznih osnova i tokom izrade razvojnih i provedbenih planova, srednjoročnih i godišnjih planova prostornog uređenja i društvenih planova, učestvovanje u izradi stručno-tehničkih poslova nosioca pripreme razvojnih i provedbenih planova, izradi programa aktivnosti i odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, učestvovanje u obradi lokacija i predmeta za davanje stručnih rješenja, izradu tehničke dokumentacije do nivoa glavnih projekata i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za infrastrukturu i direktora Zavoda.

 Služba za prostorno planiranje infrastrukture vrši poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi razvojnih planova i izvoda iz razvojnih planova i definisanje elemenata odnosa razvojnih i provedbenih planova, učestvovanje u izradi i praćenje provođenja srednjoročnih i godišnjih planova prostornog uređenja, obezbjeđivanje i koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda, kriterija i metodoloških osnova, obezbjeđivanje koordinacije sa subjektima planiranja pri definisanju polaznih osnova i tokom izrade razvojnih srednjoročnih i godišnjih planova, kao i sve druge stručno-tehničke poslove nosioca izrade razvojnih planova i izradu programa aktivnosti, sarađuje u izradi odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, učestvovanje u obradi lokacija i predmeta za davanje stručnih mišljenja, i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za infrastrukturu i direktora Zavoda.