Radionica Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) za implementaciju Strategije razvoja KS do 2020

U prostorijama Zavoda za planiranje razvoja KS dana 27.12.2016. godine održana je radionica Kantonalnog odbora za razvoj za implementaciju Strategije razvoja KS. Na radionici su bili prisutni članovi KOR-a, predstavnici Grada, općina KS i radni tim Zavoda za planiranje razvoja KS. Na radionici je prezentiran koncept strateškog planiranja u Federaciji BiH, metodološki okvir i praktični primjeri izrade Akcionog plana. Dogovoreni su ključni koraci u intenziviranju izrade Akcionog plana KS 2017-2019. godina. Istaknuta je neophodnost saradnje ministarstava sa općinama u operacionalizaciji određenih projekata za čiju implementaciju su nadležne i općine.