Provedbena dokumentacija na području Općine Vogošća

U prostorijama Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, 15.06.2020. godine je održan sastanak sa ministricom Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, ministrom Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, načelnikom općine Vogošća sa predstavnicima i predstavnicima KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, na temu planiranja faza vodovoda i kanalizacije u planskoj dokumentaciji na području Općine Vogošća.