Propisi ZPR

Ukupno 91 - 120 od 353
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog Prilog
O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluga za „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Re 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon sken_-_odluka_za_td_up_solaris.pdf
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude za nabavku usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ za potrebe izrade Urbanističkog projekta „VITKOVAC I“, po 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon binder1.pdf
O D L U K U o odobrenju nabavke „KOMPJUTERA i LAPTOPA“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku.pdf
O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ (LOT -3) za potrebe izrade Urbanističkog projekta „VITKOV 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_revizije_za_up_vitkovac_i.pdf
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku „KOMPJUTERA i LAPTOPA“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru.pdf
O D L U K U o odobrenju nabavke „KOMPJUTERA i LAPTOPA“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_kompjutera_i_laptopa.pdf
O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ (LOT -3) za potrebe izrade Urbanističkog projekta „VITKO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon binder1.pdf
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavke usluga „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon 1._odluka_o_izboru_lot-1i2_za_up_vitkovac_i.pdf
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku „Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2021. – 2023. god.“ za potrebe Zavoda putem otvorenog postupka, provođenjem e-aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_rezervni_dijelovi_komp.pdf
Rješenje za isplatu naknada - Tim monitoring 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_isplatu_naknada_-_tim_monitoring.pdf
Rješenje za isplatu naknada - Program javnih investicija 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_isplatu_naknada_-_program_javnih_investicija.pdf
O D L U K U o odobrenju nabavke „Godišnje pretplate na tehnologiju i tehničko održavanje sistema Gauss WebPresenter i Gauss Lupis“ po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_gauss_licenci.pdf
ODRŽAVANJE SISTEMSKE MREŽE 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_odrzavanje_sistemske_mreze.pdf
O D L U K U o odobrenju nabavke radova „Ugradnja nove pumpe u kotlovnici u Zavodu u ul. Kaptol br. 16“, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_pumpu_cg.pdf
R J E Š E N J E o imenovanju članova Komisije za javne nabavke 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_komisiju.pdf
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude za nabavku usluge „Ažuriranje geodetske podloge sa vektorizacijom i izradom baze podataka“ za potrebe izrade Urbanističkog projekta „RADIĆEVA-PASAŽ“ po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_up_radiceva-pasaz.pdf
O D L U K U o odobrenju nabavke sluga za „POPRAVAK VOZILA ŠKODA“ u vlasništvu Zavoda, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_popravku_skode.pdf
ODLUKA o nastavku postupka javne nabavke „Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2012. – 2023. god.“ za potrebe Zavoda putem otvorenog postupka, provođenjem e-aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_i_zakljucak_o_nastavku_postupka.pdf
O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluge za „Ažuriranje geodetske podloge sa vektorizacijom i izradom baze podataka“ za potrebe izrade Urbanističkog projekta „RADIĆEVA-PASAŽ“ po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_direktni_up_radiceva-pasaz.pdf
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku robe „KANCELARIJSKOG MATERIJALA u 2021. – 2023. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS putem otvorenog postupka – ponovljeni postupak- 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_ponude.pdf
ODLUKA o nastavku postupka javne nabavke „Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2012. – 2023. god.“ za potrebe Zavoda putem otvorenog postupka, provođenjem e-aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_nastavku_postupka.pdf
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku robe „KANCELARIJSKOG MATERIJALA u 2021. – 2023. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS putem otvorenog postupka – ponovljeni postupak- 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_ponude.pdf
ODLUKA o izboru najpovoljnije ponude za nabavku „TONERA I KETRIDŽA za 2021. – 2023. godinu“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_za_rac._opremu.pdf
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku „RAČUNARSKE OPREME: SERVERA – BEKAPA – FC Kartice“ za potrebe Zavoda putem otvorenog postupka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_za_rac._opremu.pdf
Rješenje o isplati regresa (Zina Ruždić) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon zina_rjesenje.pdf
„Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizije Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o i 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_td_za_up_vitkovac_i.pdf
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku KOMPJUTERA za izradu 3D modela i LAPTOPA za potrebe Zavoda, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_odabiru.pdf
O D L U K U o odobrenju nabavke „SOFTVERA za finansije, blagajnu i stalna sredstva“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
O D L U K U o odobrenju nabavke „WEB KAMERA - USB“ za potrebe Zavoda, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge provedbe i izvedbe Strategijske procjene uticaja na okoliš za Regulacioni plan „Apartmansko naselje Paljevo“ – Gornji Malešići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_za_spuo.pdf