Propisi ZPR

Ukupno 31 - 60 od 353
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog Prilog
Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zakon o zaštiti prirode 'Službeni list SRBiH' PDF icon 33/03
Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/09
Zakon o privremenom korištenju javnih površina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/04
Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/05
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog Prilog
Uredba o izradi indeksa razvijenosti_u FBiH Sl novine 'Službene novine FBiH' 17/19 PDF icon uredba_o_izradi_indeksa_razvijenosti_u_fbih_sl_novine.pdf
Uredba o trogodisnjem i godisnjem planiranju 'Službene novine FBiH' 74/19 PDF icon uredba_o_trogodisnjem_i_godisnjem_planiranju.pdf
Uredba o izradi strateskih dokumenata 'Službene novine FBiH' 74/19 PDF icon uredba_o_izradi_strateskih_dokumenata.pdf
Uredba o evaluaciji strateških dokumenata 'Službene novine FBiH' 74/19 PDF icon uredba_o_evaluaciji_strateskih_dokumenata.pdf
Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/06
Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/09
Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/06
Uredba o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/00
Uredba o postupku i uvjetima legalizacije građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/01, 14/02
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog Prilog
Rješenje o otpremnini - Abdulah Kurspahić 31/16 PDF icon rjesenje_o_otpremnini_abdulah_kurspahic.pdf
Rješenje o povećanju plate (Mirela Šljivo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon mirela_sljivo.pdf
Rješenje o povećanju plate (Muhamed Đuzo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon muhamed_duzo.pdf
Rješenje o povećanju plate (Sabaheta Hodžić) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon rjesenje_o_uvecanju_place_sabaheta_hodzic.pdf
Rješenje o visini naknade za učešće eksperata u radu Komisije za javnu nabavku usluge "KOLOKACIJE HARDVERSKE OPREME u DataCentar u periodu 2021 - 2024. godina" 31/16 PDF icon rjesenje_o_visini_naknade_za_ucesce_eksperta.pdf
Rješenje o uvećanju plaće(Sabaheta Hodžić) 14/21 PDF icon rjesenje_o_uvecanju_placesabaheta_hodzic.pdf
Rješenje o otpremnini (Zlatko Bursać) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon 20210726150016.pdf
Nermina Hodžić (Rješenje o povećanju plate za juli) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon nermina_hodzic.pdf
Amsal Sobo (Rješenje o povećanju plate za juli) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon sobo_amsal.pdf
Odluka za nabavku PRINTERA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_printera.pdf
Rješenje o otpremnini-Meliha Jerlagić 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_o_otpremnini-meliha_jerlagic.pdf
Rješenje o otpremnini-Meliha Jerlagić 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_o_otpremnini-meliha_jerlagic.pdf
Rješenje o povećanju plate (Amila Mujkić)-juni) 14/21 PDF icon mujkic_amila.pdf