Održana II sjednica Kantonalnog odbora za razvoj za implementaciju Strategije razvoja KS

U prostorijama Zavoda za planiranje razvoja KS dana 06.03.2017. godine održana je II sjednica Kantonalnog odbora za razvoj za implementaciju Strategije razvoja KS. Na sjednici su bili prisutni članovi KOR-a, radni tim Zavoda za planiranje razvoja KS i predstavnici UNDP-a. Na sjednici je prezentiran draft materijal Akcionog plana KS 2017-2019. godina. Dogovoreni su dalji koraci na pripremi prijedloga Akcionog plana KS 2017-2019. godina, kao i dinamika budućih aktinosti u cilju što implementacije Strategije razvoja KS do 2020.