Nacrt izmjena i dopuna regulacionog plana "Gradski park Betanija"

U prostorijama Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, 25.06.2020. godine, održan je sastanak predstavnika Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo sa predstavnicima općine Centar, Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i predstavnicima Gradske Uprave, na temu razmatranja primjedbi na usvojeni Nacrt izmjena i dopuna regulacionog plana "Gradski park Betanija", a nakon održane javne rasprave .