Konstituirajuća sjednica Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) za proces implementacije Strategije razvoja KS do 2020. godine

U prostorijama Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, 09.11.2016. godine, održana je I konstituirajuća sjednica Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) za proces implementacije Strategije razvoja KS do 2020. Sjednici su prisustvovali članovi svih ministarstava Kantona Sarajevo, predstavnik Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, predstavnik Privredne komore Kantona Sarajevo, predstavnik Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA-e), kao i radni tim Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo koji je koordinator implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine. Sjednici su prisustvovali i predstavnici UNDP- projekta ILDP koji su podrška svim Kantonima u FBiH u procesu implementacije strategija. Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu KOR-a i dogovoreni ključni zadaci članova KOR-a. Između ostalog, zadaci KOR-a su:

  • Podrška u procesu koordiniranja izrade Akcionih trogodišnjih i godišnjih planova rada institucija prema razvojnim prioritetima i mjerama utvrđenim u okviru Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020.,
  • Koordinacija procesa pripreme Izvještaja o razvoju KS, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine, kao i koordinacija sa nadležnim federalnim, kantonalnim ministarstvima/institucijama, susjednim kantonima, Gradom Sarajevom i jedinicama lokalne samouprave u sastavu Kantona.