Kantonalni odbor za razvoj za implementaciju Strategije razvoja KS do 2020. usvojio Akcioni plan 2017-2019.

Na III sjednici održanoj 23.03.2017. godine, članovi Kantonalnog odbora za razvoj za implementaciju Strategije razvoja KS do 2020., usvojili Akcioni plan 2017-2019. godina. Akcioni plan (AP) Strategije razvoja za 2017-2019. predstavlja operacionalizaciju strategije, odnosno sadrži sve mjere i aktivnosti/projekte u okviru strateških i prioritetnih ciljeva planirane da budu implementirane tokom 2017-2019., kao i finansijski okvir potreban za njihovu realizaciju, te određuje dinamiku i nositelje odgovornosti za realizaciju mjera. Ovakav plan omogućava pravovremeno sagledavanje očekivanih troškova potrebnih za realizaciju Strategije, te njihovo korigovanje i prilagođavanje raspoloživim finansijskim izvorima.
Na sjednici pored članova KOR-a je bio prisutan i radni tim Zavoda za planiranje razvoja KS, kao i predstavnici UNDP-a.