Izrada detaljne provedbeno-planske dokumentacije na području Općine Ilijaš

Zavod za planiranje Razvoja Kantona Sarajevo je sa načelnikom i predstavnicima općine Ilijaš, 10.06.2020. godine održao sastanak na temu izrade detaljne provedbeno planske dokumentacije na području općine Ilijaš.