Nabavka i isporuka „Prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2020. – 2023. godine“

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
04.05.2020
JRN/CPV: 
15860000 Kafa, čaj i srodni proizvodi
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
8500,00
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
29,84
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
PENNY PLUS DOO SARAJEVO
Ugovor potpisan sa: 
PENNY PLUS DOO SARAJEVO
Datum potpisivanja ugovora: 
10.08.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
29,84
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

359-1-1-7-5-13/20

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
29,84
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020